Obaveštenje za medije

Obaveštenje za medije

25 Juli 2017

Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi je dočekala na oproštajnom sastanku ambasadora Republike Slovenije u Prištini, g. Miljana Majhena u utorak 25. jula 2017. godine.

Tokom razgovora, predsednica Rama-Hajrizi se zahvalila ambasadoru Majhenu na dosadašnjoj saradnji i doprinosu koji je dat u produbljivanju međusobnih odnosa ove dve zemlje.  

Ona je visoko ocenila podršku koju je Republika Slovenija pružila u jačanju vladavine zakona na Kosovu, konsolidaciji pravosudnih institucija, kao i za članstvo naše zemlje u raznim međunarodnim organizacijama.

Predsednica Rama-Hajrizi je u nastavku posebno naglasila izuzetne odnose u saradnji sa Ustavnim sudom Slovenije, izražavajući uverenje da će se ti odnosi dodatno intenzivirati kroz realizaciju zajedničkih projekata i kroz međusobnu razmenu iskustava.

Ambasador Majhen je ocenio da Kosovo treba da nastavi u svojim naporima za izgradnju demokratskog društva i izrazio je uverenje da će bliska saradnja između ove dve zemlje,  kao i Ustavnih sudova obeju država biti nastavljena i u buduće.    

 • KI 29/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 236/2015 Vrhovnog suda Kosova od 5. oktobra 2015. godine

  15.11.2017
 • KI 121/16

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. br. 123/16 od 6. juna 2016. godine

  09.11.2017
 • KI13/17

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude CA. br. 3442/2016 Apelacionog suda Kosova od 10. oktobra 2016. godine

  03.11.2017
 • KI 100/16

  Ocena ustavnosti presude br. GSK-KPA-A-97/2014 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova za Kosovsku agenciju za imovinu od 19. februara 2016. godine

  03.11.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: