Obaveštenje za medije

 • KO 12/17

  Ocena ustavnosti članova 55 (paragrafi 4 i 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 i 68 Zakona br. 05/L-087 o prekršajima

  21.02.2017
 • KI 01/16

  Ocena ustavnosti presude GSP-KPA-A-110-13 Vrhovnog suda Kosova-Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu od 20. jula 2015. godine

  20.02.2017
 • KI 34/16

  Ocena ustavnosti odluke (br. prot. 55) Upravnog odbora Univerziteta u Prištini „Hasan Prishtina“ od 14. januara 2016. godine

  20.02.2017
 • KI 45/16

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 222/2015 Vrhovnog suda Kosova od 17. novembra 2015. godine

  20.02.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: