Obaveštenje za medije

 • KI 03/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 226/2015 Vrhovnog suda Kosova od 14. septembra 2015. godine

  23.05.2016
 • KI 43/16

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 181/15 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 6. novembra 2015. godine

  23.05.2016
 • KI 76/15

  Ocena ustavnosti presude AC-I-13-0114-A0001 Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 11. decembra 2014. godine

  23.05.2016
 • KI 112/15

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 1/2015 Vrhovnog suda od 10. aprila 2015. godine

  23.05.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: