Obaveštenje za medije

 • KI 20/14

  Ocena ustavnosti presude CA. br. 2976/2013 Apelacionog suda Kosovo od 5. decembra 2013. god.

  26.11.2014
 • KI 63/14

  Ocena ustavnosti presude Opštinskog suda u Uroševcu, C. br. 71/2002, od 17. decembra 2002. god.

  26.11.2014
 • KI 86/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 32/2014, od 13. marta 2014. godine

  26.11.2014
 • KI 101/14

  Ocena ustavnosti presudeVrhovnog suda Kosovo, Rev. 41/2014od 7. marta 2014. god.

  26.11.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: