Obaveštenje za medije

 • KI 62/14

  Ocena ustavnosti konačne liste zaposlenih Fi-64/90 koji su bili kvalifikovani za dobijanje nadoknade od privatizacije DP „Ramiz Sadiku“ iz Prištine objavljenu od strane Kosovske agencije za privatizaciju od 27. marta 2009. god.

  21.08.2014
 • KK 124/14

  Istraga o navodima o neustavnom ponašanju sudije Kadri Kryeziu

  20.08.2014
 • KI 68/14

  Ocena ustavnosti rešenja ASC-II-0035, Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, od 23. novembra 2012 god.

  19.08.2014
 • KI 208/13

  Ocena ustavnosti rešenja Posebne komore Vrhovnog suda, ACI-13-0094-A0001, od 30. oktobra 2013. god.

  18.08.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: