Obaveštenje za medije

 • KI 78/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda,PN. br. 637/2013, od 16. oktobra 2013. god.

  30.10.2014
 • KI 229/13

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 147/2013 Vrhovnog suda Republike Kosovo od 3. jula 2013. god.

  29.10.2014
 • KI 104/14

  Ocena ustavnosti nenavedenih odluka Vrhovnog suda i Apelacionog suda i presude P. br. 88/2012 Opštinskog suda u Gnjilanu

  28.10.2014
 • KI 73/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova, Ac. br. 2770/2013, od 17. marta 2014. god.

  23.10.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: