Obaveštenje za medije

 • KI 187/14

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 192/2014 Vrhovnog suda od 20. oktobra 2014. godine

  04.09.2015
 • KI 179/14

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 396/2012 Vrhovnog suda Kosova od 11. septembra 2013. godine

  21.08.2015
 • KI 172/14

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 189/2014 Vrhovnog suda Kosova od 8. jula 2014. godine

  21.08.2015
 • KI 57/15

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Pml. br. 61/2015 od 26. marta 2015. godine

  21.08.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: