Obaveštenje za medije

 • KI 51/13

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 113/2010, od 19. decembra 2012. god.

  18.09.2014
 • KI 220/13

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Ac. br. 4952/2012 Apelacionog suda Kosova, od 27. maja 2013. god.

  18.09.2014
 • KI 56/14

  Ocena ustavnosti presude Posebne komore Vrhovnog suda, ASC-11-0069, od 22. aprila 2013. god.

  17.09.2014
 • KI 65/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova, CA. br. 791/13, od 23. septembra 2013. god.; rešenja Opštinskog suda u Gnjilanu, P. br. 43/10, od 31. oktobra 2012. god.; rešenja Opštinskog suda u Prizrenu, C. br. 47/2000, od 25. septembra 2012. god.; rešenja Opštinskog suda u Prizrenu, C. br. 247/08, od 15. februara 2010. god.; obaveštenja Kancelarije disciplinskog tužioca, ZDP/12/zp/910, od 29. novembra 2012. god.; i obaveštenja Ministarstva rada i socijalne zaštite, od 21. januara 2011. god.

  17.09.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: