Obaveštenje za medije

 • KO 73/16

  Ocena ustavnosti Administrativnog cirkulara br. o1/2016 donetog 21. januara 2016. godine od strane Ministarstva javne administracije Republike Kosovo

  08.12.2016
 • KI 05/16

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 222/2015 Vrhovnog suda Kosova od 19. avgusta 2015. godine

  08.12.2016
 • KI 07/15

  Ocena ustavnosti rešenja PAKR. br. 499/2013 Apelacionog suda Kosova od 6. januara 2014. godine

  08.12.2016
 • KI 27/16

  Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A 095/13 Vrhovnog suda Kosova -Žalbenog veća Kosovske agencije za imovinu od 20. jula 2015. godine

  08.12.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: