Obaveštenje za medije

 • KO 155/14

  Ocena ustavnosti Ukaza br. DKGJK-001-2014, predsednice Republike Kosovo o potvrđivanju nastavka mandata međunarodnih sudija Ustavnog suda Republike Kosovo od 31. avgusta 2014. godine

  13.11.2014
 • KI 108/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo, Rev. br. 107/2014, od 22. aprila 2014. god.

  10.11.2014
 • KI 217/13

  Ocena ustavnosti rešenja br. AC-I-13-0169 Posebne komore Vrhovnog suda Kosovo od 10. oktobra 2013. god.

  10.11.2014
 • KI 74/14

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 86/2011 Vrhovnog suda od 23. januara 2013. god.

  06.11.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: