Obaveštenje za medije

 • KI 58/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda, KA. br. 89/2014, od 6. februara 2014. god.

  25.07.2014
 • KI 42/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 238/2013, od 7. novembra 2013. god., sa zahtevom za uvođenje privremene mere

  24.07.2014
 • KI 81/14

  Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova Pzd. br. 28/2014, od 02. aprila 2014. godine

  24.07.2014
 • KI 90/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Republike Kosovo, Ac. br. 1067/13, od 17. januara 2013. god.

  24.07.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: