Obaveštenje za medije

 • KI 92/14

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. E. br. 1/2014,od 12. februara 2014. god.

  23.09.2014
 • KI 51/13

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 113/2010, od 19. decembra 2012. god.

  18.09.2014
 • KI 220/13

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Ac. br. 4952/2012 Apelacionog suda Kosova, od 27. maja 2013. god.

  18.09.2014
 • KI 56/14

  Ocena ustavnosti presude Posebne komore Vrhovnog suda, ASC-11-0069, od 22. aprila 2013. god.

  17.09.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: