Obaveštenje za medije

 • KK 124/14

  Istraga o navodima o neustavnom ponašanju sudije Kadri Kryeziu

  20.08.2014
 • KI 68/14

  Ocena ustavnosti rešenja ASC-II-0035, Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, od 23. novembra 2012 god.

  19.08.2014
 • KI 208/13

  Ocena ustavnosti rešenja Posebne komore Vrhovnog suda, ACI-13-0094-A0001, od 30. oktobra 2013. god.

  18.08.2014
 • KI117/12, KI118/12, K119/12, KI121/12, KI124/12, KI125/12

  Ocena ustavnosti presude Opštinskog suda u Vučitrnu Republike Kosovo, C.br. 215/06, od 3. jula 2006. god.

  13.08.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: