Obaveštenje za medije

 • KI194/13 KI202/13 KI203/13 KI204/13

  Ocena ustavnosti odluke SCEL-09-0001, Sudskog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, od 4. februara 2010. god.

  15.04.2014
 • KI 141/13

  Ocena ustavnosti odluke Posebne komore Vrhovnog suda Kosovo po predmetu br. SCEL-09-0001-C1131

  10.04.2014
 • KI 155/13

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, Rev. br. 302/2012, od 3. juna 2013. god.

  10.04.2014
 • KI 214/13

  Ocena ustavnosti rešenja, Rev. br. 75/2013, Vrhovnog suda Kosova, od 16. septembra 2013. god.

  08.04.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: