Obaveštenje za medije

 • KI94/13

  Ocena ustavnosti presude Ac. br. 324/12 Okružnog suda u Peći, od 21. decembra 2012. god.

  16.04.2014
 • KI 187/13

  Constitutional review regarding non-execution of the Decision GSK-KPA-A-001/12 of the Appellate Panel of the Supreme Court, of 8 May 2012, and of the Decision of Kosovo Property Claims Commission no. KPCC/D/A/114/2011, of 22 June 2011

  16.04.2014
 • KI 200/13

  Ocena ustavnosti presuda Rev. Mlc. br. 329/2012 od 24. juna 2013. god. i Rev. br. 356/2009 od 20. januara 2012. god., Vrhovnog suda Kosova, i presude Ac. br. 52/2012 Okružnog suda u Prizrenu od 11. maja 2012. god.

  16.04.2014
 • KI194/13 KI202/13 KI203/13 KI204/13

  Ocena ustavnosti odluke SCEL-09-0001, Sudskog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, od 4. februara 2010. god.

  15.04.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: