Obaveštenje za medije

 • KI 95/15

  Ocena ustavnosti odluke Ac. br. 4312/2014 Apelacionog suda Republike Kosovo od 27. februara 2015. godine

  05.05.2016
 • KI 30/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude AC-II-12-0047 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 11. decembra 2014. godine

  04.05.2016
 • KI 119/15

  Ocena ustavnosti presude P. br. 47/015 Osnovnog suda u Peći – Ogranka u Istoku, od 21. jula 2015. godine

  27.04.2016
 • KI 134/15

  Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-229/2013 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova od 29. septembra 2015. godine

  25.04.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: