Obaveštenje za medije

 • KI 40/14

  Ocena ustavnosti presude, KZZ. br. 187/2013 Vrhovnog suda Kosova od 8. novembra 2013. god.

  26.08.2014
 • KI 47/14

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 89/2013 Vrhovnog suda Kosova od 8. oktobra 2013. god.

  26.08.2014
 • KI 75/14

  Ocena ustavnosti neodređene odluke neodređenog javnog organa

  26.08.2014
 • KO 119/14

  Ocena ustavnosti Odluke br. 05-V-001 izglasane od strane 83 poslanika Skupštine Republike Kosovo o izboru predsednika Skupštine Republike Kosovo, od 17. jula 2014. god.

  26.08.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: