Obaveštenje za medije

 • KI 36/14

  Žalba o nedostatku krivične istrage ubistva i nadoknade za uništavanje imovine

  19.12.2014
 • KI 94/14

  Neizvršenje presude PA1 br. 966/2013 Apelacionog suda Kosova od 27. novembra 2013. god.

  17.12.2014
 • KI 167/14

  Ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju AC-I-13-0045-A0001 od 26. juna 2014. godine

  17.12.2014
 • KI 115/14

  Ocena ustavnosti neidentifikovane odluke neidentifikovanog javnog organa

  10.12.2014
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 220 103
+381 (0)38 609 120
+381 (0)38 609 119

Fax:

+381 (0)38 220 112

e-mail: