Obaveštenje za medije

  • KI 02/15

    Ocena ustavnosti presuda Posebne komore Vrhovnog suda: AC-I.-14-0077-AOOOI, AC-I.-14-0078-AOOOI, AC-I.-14-0079-AOOOI i AC-I.-14-0080-AOOOI od 15. septembra 2014. godine

    21.05.2015
  • KI149/14, KI150/14 dhe KI151/14

    Zahtev za ustavnu ocenu rada nekoliko institucija Republike Kosovo

    21.05.2015
  • KI 160/14

    Ocena ustavnosti rešenja Rev. 215/2014, Vrhovnog suda, od 1. septembra 2014. godine

    14.05.2015
  • KI 175/14

    Ocena ustavnosti presude AC-I-13-0095-A0001-A0005 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova od 20. maja 2014. godine, za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju

    06.05.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: