Obaveštenje za medije

 • KI 99/14 dhe KI 100/14

  Sprovođenje presude Ustavnog suda Republike Kosovo u slučaju Kl99/14 i KI100/14 od 8. jula 2014. godine

  17.04.2015
 • KI 159/14

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova Ac. br. 1235/2014 od 5. maja 2014. godine

  16.04.2015
 • KO 26/15

  Ocena amandmana na Ustav Republike Kosovo predloženog od strane Vlade Republike Kosovo i podnetog od strane predsednika Skupštine Republike Kosovo, 9. marta 2015. godine, dopisom br. 05-433/DO-318

  15.04.2015
 • KI 26/14

  Zahtev za ponovno razmatranje rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog suda KI75/13 od 29. januara 2013. godine

  02.04.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: