Obaveštenje za medije

 • KI 04/15

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda, Rev. br. 264/14 od 4. novembra 2014. godine

  29.07.2015
 • KI 139/14

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova Rev. br. 124/2014 od 13. maja 2014. godine

  14.07.2015
 • KI 132/14

  Ocena ustavnosti rešenja P. br. 389/12 Opštinskog suda u Đakovici od 21. avgusta 2012. godine

  09.07.2015
 • KI 165/14

  Ocena ustavnosti presude Rev. br. 25/2012 Vrhovnog suda

  09.07.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: