Obaveštenje za medije

 • KI 186/14

  Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Rev. br. 153/2014 od 17. juna 2014. godine

  30.03.2015
 • KI 120/14

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Okružnog privrednog suda u Prištini II. C. br. 79/2009 od 27. oktobra 2009. godine i presude Apelacionog suda Kosova Ae. br. 45/2012 od 20. maja 2013. godine

  19.03.2015
 • KI 158/14

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude PML.br. 153/2014 Vrhovnog suda od 4. avgusta 2014. godine, presude PAKR. br. 314/2013 Apelacionog suda od 29. aprila 2014. godine i presude P. br. 17/2013 Osnovnog suda u Prizrenu od 7. maja 2013. godine

  19.03.2015
 • KI 118/14

  Ocena ustavnosti presude E. Rev. br. 24/2013 Vrhovnog suda Kosova od 5. februara 2014. godine

  18.03.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: