Obaveštenje za medije

 • KI 43/15

  Ocena ustavnosti presude Osnovnog suda u Gnjilanu C. br. 381/2014 od 3. decembra 2014. godine

  10.02.2016
 • KI 91/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo AP. br. 320/2011 od 18. januara 2012. godine

  10.02.2016
 • KI 98/15

  Ocena ustavnosti rešenja Ac. br. 4223/2014 Apelacionog suda Kosova od 25. marta 2015. godine

  10.02.2016
 • KI 101/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti rešenja AC-I-14-0211-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova o pitanjima koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 19. marta 2015. godine

  10.02.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: