Obaveštenje za medije

 • KI 08/16

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 220/2015 Vrhovnog suda Kosova od 17. novembra 2015. godine

  16.01.2017
 • KI 87/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-II-12-0189 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 18. februara 2016. godine

  16.01.2017
 • KI 137/15

  Ocena ustavnosti presude Pml. br. 114/2015 Vrhovnog suda Kosova od 22. juna 2015. godine

  16.01.2017
 • KI 91/16

  Ocena ustavnosti presude AC-I-13-0264 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 21. januara 2016. godine

  13.01.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: