Obaveštenje za medije

 • KI 06/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti presude Pml. Kzz 98/2014 Vrhovnog suda od 3. septembra 2014. godine

  06.09.2016
 • KI 40/16

  Zahtev za ocenu neodređenih povreda Ustava Republike Kosovo

  06.09.2016
 • KI 46/16

  Ocena ustavnosti rešenja AC-I-14-0318-A0001 Posebne komore Vrhovnog suda od 15. oktobra 2015. godine

  06.09.2016
 • KI 11/16

  Ocena ustavnosti presude AC-I-14-0311-A0001-A0023 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 15. jula 2015. godine

  18.08.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: