Obaveštenje za medije

 • KI 08/15

  Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Republike Kosovo, PAKR 966/2012, od 11. septembra 2013. godine

  30.09.2015
 • KI 33/15

  Ocena ustavnosti presude SCEL-11-0065-C0068 Specijalizovanog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 13. maja 2014. godine

  30.09.2015
 • KI 31/15

  Ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova, Ka. br. 2/III/ 2015, od 4. februara 2015. godine

  29.09.2015
 • KI 39/15

  Ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova, ARJ-UZVP. br. 4/2015, od 27. februara 2015. godine

  29.09.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: