Obaveštenje za medije

 • KI 111/14

  Ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, AC-I.-13-0041, od 5. juna 2014. godine

  26.01.2015
 • KI 116/14

  Ocena ustavnosti presude AA br. 294/2013 Apelacionog suda Kosova od 4. februara 2014. godine

  26.01.2015
 • KI 70/14

  Ocena ustavnosti odluke Skupštine opštine Klina br. 351-3187/08 od 22. septembra 2008. godine

  21.01.2015
 • KI 141/14

  Ocena ustavnosti rešenja CA. br. 2862/2014 Apelacionog suda Kosova od 26. avgusta 2014. godine

  21.01.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 44 200 595
+377(0) 44 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: