Obaveštenje za medije

 • KI 119/15

  Ocena ustavnosti presude P. br. 47/015 Osnovnog suda u Peći – Ogranka u Istoku, od 21. jula 2015. godine

  27.04.2016
 • KI 134/15

  Ocena ustavnosti presude GSK-KPA-A-229/2013 Žalbenog veća Vrhovnog suda Kosova od 29. septembra 2015. godine

  25.04.2016
 • KI 163/15

  Zahtev za ocenom ustavnosti rešenja Ac. br. 3575/13 Apelacionog suda od 19. oktobra 2015. godine

  25.04.2016
 • KI 40/15

  Ocena ustavnosti presude Apelacionog suda, P. br. 35/10, od 4. aprila 2011. godine

  19.04.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: