Obaveštenje za medije

 • KI 28/15

  Zahtev za ponovno ocenjivanje ustavnosti presude Rev. br. 25/2012 Vrhovnog suda Kosova od 10. maja 2013. godine

  25.11.2015
 • KI 56/15

  Zahtev za ocenu ustavnosti presude Vrhovnog suda Republike Kosovo Rev. br. 367/2014 od 20. februara 2015. godine

  25.11.2015
 • KI 86/15

  Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda E. Rev. br. 57/2014 od 17. novembra 2014. godine

  25.11.2015
 • KI 35/15

  Ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Republike Kosovo, Rev. br. 341/2014, od 6. januara 2015. godine

  11.11.2015
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", p.n.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: