Obaveštenje za medije

 • KI 11/16

  Ocena ustavnosti presude AC-I-14-0311-A0001-A0023 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 15. jula 2015. godine

  18.08.2016
 • KI 59/16

  Ocena ustavnosti odluke AC-I-15-0237 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 18. februara 2016. godine

  18.08.2016
 • KI 63/16

  Ocena ustavnosti odluke PN-II-.br. 8/2015 Vrhovnog suda Kosova od 26. novembra 2015. godine

  17.08.2016
 • KI 122/15

  Ocena ustavnosti presude br. AC-I.-14-0169-A0001 Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju od 02. aprila 2015. godine

  15.08.2016
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: