shadow

Obaveštenje za medije

 • 25 Oktobar 2017

  Govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa. Arta Rama-Hajrizi, u svečanoj ceremoniji Osme sudske godine Ustavnog suda, održana 25.... vise

 • 24 Oktobar 2017

  Ustavni sud Republike Kosovo će u sredu, 25. oktobra 2017. godine, proslaviti 8. sudsku godinu svečanom ceremonijom, koja će se organizovati u sali... vise

 • 20 Oktobar 2017

  Na poziv Ustavnog suda Republike Albanije, delegacija Ustavnog suda Republike Kosovo, koju predvodi predsednica, gđa Arta Rama-Hajrizi, boravila je u... vise

 • 05 Oktobar 2017

  Ustavni sud Republike Kosovo, u saradnji sa Vrhovnim sudom Republike Kosovo i uz podršku Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ),... vise

 • 15 Septembar 2017

  Ustavni sud Republike Kosovo i Kancelarija Saveta Evrope u Prištini su organizovali radionicu na temu: „Komunikacija u vreme kriza: ESLjP i njegove... vise

 • 15 Septembar 2017

  Na poziv Ustavnog suda Republike Litvanije i Venecijanske komisije, predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, zamenik... vise

 • 25 Juli 2017

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi je dočekala na oproštajnom sastanku ambasadora Republike Slovenije u Prištini,... vise

 • 14 Juli 2017

  Sudija Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Gresa Caka-Nimani, je 10-13. jula 2017. godine učestvovala na 5. Konferenciji Svetskog foruma pravde koja... vise

 • 30 Juni 2017

  U nastavku je govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđe Arta Rama-Hajrizi, na ceremoniji obeležavanja 241. godišnjice nezavisnosti... vise

 • 23 Maj 2017

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u utorak, 23. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Ustavnom sudu... vise

 • 22 Maj 2017

  Predsednica Ustavnog suda Republike Kosovo, gđa Arta Rama-Hajrizi, je u ponedeljak, 22. maja 2017. godine, boravila u zvaničnoj poseti Nemačkom... vise

 • 07 April 2017

  U nastavku je govor predsednice Ustavnog suda Republike Kosovo, gđe Arta Rama-Hajrizi, na ceremoniji obeležavanja Dana Ustava, organizovanoj od... vise

 

 • KI 05/17

  Ocena ustavnosti člana 11. Zakona br. 05/L-068 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosovo, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237

  15.12.2017
 • KI 14/17

  Ocena ustavnosti rešenja PN. br. 298/2016 Apelacionog suda od 25. maja 2016. godine

  15.12.2017
 • KI 43/17

  Ocena ustavnosti rešenja br. 269/2015 Poreske administracije Kosova od 30. jula 2015. godine

  15.12.2017
 • KI 48/17

  Ocena ustavnosti neodređenih odluka javnih vlasti

  15.12.2017
Adresa

Ulica: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: